Europas sterkeste ledere 2011–2015

I og med at selskapet vårt har vært så vellykket og unngått enhver risiko for konkurs eller annet i over 5 år, ble Sangina kåret til å være en av Europas mest økonomisk stabile selskaper over 5 år og vant prisen «CrefoCertSTABILUS GOLD Certificate» i 2019, som anerkjennes på europeisk nivå, av Creditreform – et konsern som vurderer selskapenes kredittrisikograd. Ut ifra den informasjonen som Creditreform oppgir, kvalifiseres under 5 prosent av alle Europas aktive selskap til dette.

Prisen utgis i tråd med den samme metodikken som ble brukt av Tysklands «Verband der Vereine Creditreform», etablert i 1879. Denne anerkjennelsen, og dette sertifikatet, øker tilliten mellom selskapet vårt og kundene våre, og støtter posisjonen vår under forhandlinger med partnere, kjørere, banker og investorer, både innenriks og internasjonalt.