Starkaste ledare i Europa 2011–2015

Eftersom vårt företags solvensrisk förblev kontinuerligt låg under en period på över 5 år och företaget inte har ställts inför några andra risker, erkändes Sangina 2019 som ett av de mest ekonomiskt stabila företagen i Europa under en femårsperiod och tilldelades ett CrefoCertSTABILUS GOLD-certifikat erkänt på europeisk nivå av Creditreform, ett företag som bedömer kreditrisk för företag. Baserat på informationen från Creditreform kan mindre än 5 procent av alla aktiva europeiska företag erhålla detta certifikat.

Denna utmärkelse beviljas i enlighet med den metod som använts av den tyska byrån Verband der Vereine Creditreform, som grundades 1879. Detta erkännande och certifikat ökar det ömsesidiga förtroendet mellan vårt företag och våra kunder, samt stöder vår position i förhandlingar med partners, köpare, banker såväl som investerare både inhemskt och internationellt.