Starkaste ledare i Litauen 2019

År 2019 erkändes Sangina JSC för tionde året i rad som ett av de mest ekonomiskt stabila företagen i Litauen och för TIONDE året i rad rankades det bland de starkaste litauiska företagen. Det tilldelades ett STARKAST LEDANDE I LITAUEN 2019-certifikat erkänt på europeisk nivå av Creditinfo Lietuva, ett företag som bedömer kreditrisk för företag. Vårt företags solvensrisk förblev kontinuerligt låg längre än en femårsperiod och det har inte ställts inför några andra risker. Detta visar att vårt företag är tillförlitligt och i rätt tid fullgör alla sina ekonomiska åtaganden och att det är mycket troligt att det även görs i framtiden.

Baserat på informationen från Creditinfo har bara 0,001 procent av alla aktiva företag i Litauen en sådan rankningsposition.