Tugevaimad liidrid Leedus 2010-2019

2019.a. tunnistati Sangina UAB juba kümnendat järjestikuse aasta põhjal üheks majanduslikult kõige stabiilsemaks ettevõtteks Leedus ja järjestati KÜMNENDAT järjestikuse aasta  põhjal tugevaimate ettevõtete hulka Leedus. Seda auhinnati ettevõtete krediidiriski hindava ettevõtte, Creditinfo Lietuva poolt Euroopa tasandil tunnustatud TUGEVAIMAD LIIDRID LEEDUS 2019 sertifikaadiga. Meie ettevõtte maksevõime risk on jäänud viie aastase perioodi jooksul püsivalt madalaks ja ettevõte ei ole silmitsi mingite muude riskidega. See näitab, et meie ettevõte on usaldusväärne ja täidab oma finantskohustused õigeaegselt ning väga tõenäoliselt teeb seda ka tulevikus.

Tuginedes Creditinfo andmetele, suudab ainult 0,001 protsenti kõikidest aktiivsetest ettevõtetest Leedus hoida sellist kõrget positsiooni.