Najmocniejszy lider na Litwie 2019

W 2019 roku firma Sangina JSC została dziesiąty rok z rzędu uznana za jedną z najbardziej stabilnych pod względem gospodarczym firm na Litwie i dziesiąty rok z rzędu uplasowała się wśród najsilniejszych firm litewskich. Firma ta otrzymała nagrodę NAJMOCNIEJSZY LIDER NA LITWIE 2019 – certyfikat uznawany na poziomie europejskim przez Creditinfo Lietuva, organizację dokonującą ocen ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Ryzyko wypłacalności naszej firmy pozostawało niskie przez okres ponad 5 lat, ponadto firma nie stanęła w obliczu żadnych innych zagrożeń. Świadczy to o tym, że nasza firma jest niezawodna oraz terminowo wykonuje wszystkie swoje zobowiązania finansowe i jest bardzo prawdopodobne, że będzie zdolna do tego również w przyszłości.

Na podstawie informacji dostarczonych przez Creditinfo tylko 0,001 procent wszystkich aktywnych firm na Litwie posiada taką pozycję rankingową.