Najmocniejszy lider w Europie 2011–2015

Ponieważ ryzyko wypłacalności firmy Sangina pozostawało na niskim poziomie przez okres ponad 5 lat, a sama firma nie doświadczyła żadnych innych zagrożeń, w 2016 roku została ona uznana za jedną z najbardziej stabilnych pod względem ekonomicznym firm w Europie w okresie 5 lat i otrzymała certyfikat CrefoCertSTABILUS GOLD uznawany na poziomie europejskim przez Creditreform, wywiadownię gospodarczą dokonującą ocen ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. W oparciu o informacje dostarczone przez Creditreform, mniej niż 5 procent wszystkich aktywnych firm europejskich jest w stanie uzyskać ten certyfikat. 

Odznaczenie to jest przyznawane zgodnie z metodologią stosowaną przez niemiecką agencję Verband der Vereine Creditreform założoną w 1879 roku. To wyróżnienie oraz certyfikat oznacza zwiększenie wzajemnego zaufania pomiędzy naszą firmą a klientami, a także wspiera naszą pozycję w negocjacjach z partnerami, nabywcami, bankami oraz inwestorami, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.